Thuần Hóa Nữ Phản Diện

Thuần Hóa Nữ Phản Diện

Chương mới Chapter 10 Trạng thái Đang tiến hành
Nam chính xuyên không vào một tiểu thuyết và trở thành nhân vật ủng hộ phe phản diện. Đé né tránh bad ending, anh đã cố gắng giấu mình cho đến khi nữ phản diện chính được gửi đến nhà anh như một "nô lệ". Để đảm bảo cái kết cả hai không phải bị xử tử, hành trình thuần hóa cô nàng của anh chính thức bắt đầu..

Danh sách chương